Met welke klachten kan ik met mijn kind bij een osteopaat terecht?

SIGNALEN BIJ GROTERE KINDEREN

  • Spijsverteringsklachten: constipatie, diaree, buikpijn
  • Bedplassen 
  • Slaapproblemen 
  • Musculo-skeletale klachten: hoofdpijn, nekpijn, rugpijn
  • Immuniteitsproblemen: allergie, eczema, recidiverende infecties (oorontstekingen, ontsteking van de bovenste luchtwegen, …)
  • Motorische problemen: spraakproblemen, sensorische integratieproblemen, lateraliteitsproblemen, coördinatieproblemen
  • Gedragsmoeilijkheden: ADHD, leerproblemen

  • In principe mag elke osteopaat baby’s en kinderen behandelen, maar het is toch aangewezen te kiezen voor een osteopaat die zich specialiseerde of extra opleiding volgde in het behandelen van baby’s en kinderen. Een kind is geen mini volwassene en vraagt een andere aanpak, andere onderzoeks- en behandelmethoden en vooral ook veel feeling en aanpassingsvermogen (een 2jarige blijft immers niet zo graag en lang stilliggen op een behandeltafel als de gemiddelde volwassene). 

    Het is niet zo dat een osteopaat bv. een leerprobleem of spraakprobleem kan oplossen, maar een osteopathische behandeling kan wel degelijk ondersteunend werken bij andere therapievormen indien een medische oorzaak is uitgesloten.